Cy En
Gwastraff Bwyd

Mae'r stori'n dechrau wrth i chi roi’ch gwastraff bwyd y bin bwyd bach yn y gegin.